Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Cà Mau, Trà Vinh, Khánh Hòa, Yên Bái, Lai Châu

Thứ hai, 12/11/2018 10:49 GMT+7

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà vừa ký ban hành Thông báo số 1241/TB-TTr ngày 09/11/2018 "Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Cà Mau, Trà Vinh, Khánh Hòa, Yên Bái, Lai Châu".

Theo đó, ngày 09/11/2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Kết luận thanh tra số 12763/KL-BGTVT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Cà Mau, Trà Vinh, Khánh Hòa, Yên Bái, Lai Châu. Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra 34 đơn vị KDVT và 05 bến xe khách tại các Sở GTVT: Cà Mau, Trà Vinh, Khánh Hòa, Yên Bái, Lai Châu. Nội dung thanh tra tại các Sở GTVT tập trung vào việc: Quản lý hoạt động kinh doanh vận tảỉ bằng ô tô (Cấp phép kinh doanh vận tải khách bằng ô tô; Thực hiện quy hoạch mạng lưới tuyến cố định; Xây dựng và công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định; Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô; Xác định, phê duyệt điểm đón trả khách tuyến cố định; Quản lý xe trung chuyển hành khách; Tổ chức tiếp nhận báo cáo thực hiện hợp đồng vận chuyển đối với loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi được phê duyệt; Xác nhận biểu trưng của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi; Niêm yết, thông báo công khai các thông tin theo quy định; Cấp phù hiệu xe; Tổ chức quản lý hoạt động vận tải qua TBGSHT; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm); Quản lý đối với hoạt động của bến xe ô tô khách và bãi để xe (Xây dựng Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách trên địa bàn; Công bố đưa bến xe khách vào khai thác; Công bố, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe; Công tác thanh tra, kiểm tra); Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ đã tiến hành thanh tra các nội dung: Điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; Quản lý, sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Thiết bị giám sát hành trình; Phương án kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải; Công tác theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; Xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông; Lệnh vận chuyển, giấy vận tải; Trung tâm điều hành và trang thiết bị phục vụ điều hành taxi; đăng ký biểu trưng đơn vị taxi; Thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách; Kê khai, niêm yết giá cước và các nội dung theo quy định.

Tại các bên xe ô tô khách, Đoàn Thanh tra Bộ GTVT đã thanh tra công tác: Đảm bảo các quy định kỹ thuật của bến xe ô tô khách; Thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra vào bến; Thực hiện quy định về giá dịch vụ cho xe ra vào bến cũng như việc thực hiện chế độ báo cáo.

Theo Thông báo, Bộ GTVT cho rằng, Các Sở GTVT đã thực hiện công tác quản lý vận tải đường bộ cơ bản theo quy định, thể hiện ở một số nội dung như: Công tác cấp giấy phép KDVT, phù hiệu xe, thông báo khai thác tuyến, công khai và niêm yết các nội dung trong hoạt động vận tải, công bố bến xe ô tô khách được các Sở cơ bản thực hiện theo quy định; công tác quản lý hoạt động vận tải qua TBGSHT đã được các Sở quan tâm và tập trung thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện KDVT đã được Sở chỉ đạo và Thanh tra Sở tăng cường thực hiện...    Các đơn vị KDVT được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện KDVT bằng xe ô tô; các bến xe được thanh tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành GTVT về hoạt động của bến xe ô tô khách.

Qua thanh tra, Bộ GTVT cũng đã chỉ ra các vi phạm, tồn tại, đồng thời yêu cầu các đơn vị được thanh tra tổ chức khắc phục ngay các tồn tại đã được Đoàn Thanh tra Bộ GTVT phát hiện và nêu trong Biên bản thanh tra tại đơn vị; Báo cáo, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh và chỉ đạo của Bộ GTVT về cuộc thanh tra này theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Chi tiết thông báo xem tại đây

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img