Thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phải được lưu trữ đầy đủ tối thiểu 18 tháng

Thứ hai, 07/11/2016 13:35 GMT+7

Đây là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư Quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang được Thanh tra Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ gồm 4 chương 20 điều, quy định các tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ cũng như việc sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 
Theo Dự thảo, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định; được kiểm tra, hợp chuẩn theo quy định;  Thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và độ chính xác của thiết bị phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định, hiệu chuẩn; Thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe, trước khi đưa vào sử dụng phải được cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư nghiệm thu đủ điều kiện theo quy định hiện hành; được kết nối với phần mềm giám sát, quản lý tập trung dữ liệu tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trừ thiết bị cân xách tay); Kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng phiếu cân kiểm tra tải trọng xe và phiếu xác nhận kết quả đối với thiết bị ghi hình; Thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được lưu trữ đầy đủ tối thiểu 18 tháng.
 
Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ quy trình cân kiểm tra tải trọng xe và việc sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị  kỹ thuật nghiệp vụ; trách nhiệm tổ chức thực hiện của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ.
 
Chi tiết xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img