Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Thứ tư, 04/04/2018 08:46 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải" có hiệu lực chính thức từ ngày 01/02/2018 thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 nãm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn kiểm tra an toàn hàng hải tại Tân cảng miền Trung

Theo Nghị định, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải được giao cho các lực lượng thuộc Thanh tra giao thông vận tải, cảng vụ hàng hải, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, công an...

Cụ thể, Thanh tra viên thuộc thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra viên chuyên ngành hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng.

Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Hàng hải Việt Nam ngoài quyền phạt cảnh cáo còn có quyền: Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng.

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông vận tải có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 70.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 70.000.000 đồng.

Theo Nghị định, thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải ngoài các quyền của các chức danh trên còn có quyền phạt tiền đến 100.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đối với các lực lượng thuộc Cảng vụ hàng hải, Nghị định quy định như sau:
Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 10.000.000 đồng.

Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cảng vụ hàng hải có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 25.000.000 đồng.

Về thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Nghị định quy định rõ: Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 100,000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đối với thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nghị định quy định Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Cũng theo Nghị định bên cạnh việc chịu xử phạt hành chính, các đối tượng vi phạm còn phải thực hiện khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định chi tiết thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển tại các điều 64,65,66 cua Nghị định này.

Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img