Thứ sáu, ngày 07/10/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ năm, 06/08/2020 14:39 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Kml 07+363,08 + Km 120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - cần Thơ, giai đoạn 1.

Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04 đã được Bộ GTVT phê duyệt như sau:

Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Giá đề nghị trúng thầu (bao gồm thuế ỴAT): 24.992.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

Loại họp đồng: Phần khảo sát, cắm cọc LGĐB: Theo đơn giá cố định; Phần lập thiết kế kỹ thuật, dự toán: Trọn gói.

Thời gian thực hiện họp đồng: 04 tháng.

Tổng công ty Cửu Long xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu được biết./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)