Thông tư Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

Thứ sáu, 12/05/2017 13:53 GMT+7
Ngày 28/4/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 13/2017/TT-GTVT Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển, gồm 4 Chương, 9 Điều.

Thông tư này quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên đại lý tàu biển thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển tại VN, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân VN và nước ngoài liên quan đến đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển hoạt động tại VN.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)