Ban hành Thông tư 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT về chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; giấy phép lái tàu trên đường sắt

Thứ hai, 30/03/2020 10:34 GMT+7
Ngày 12/3/2020, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/20202.

Nội dung Thông tư 07/2020/TT-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)