Thứ năm, ngày 23/03/2023

Phổ biến kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2017

Thứ hai, 21/05/2018 09:02 GMT+7

Thực hiện phổ biến kết quả giải ngân Kế hoạch vốn năm 2017 theo văn bản số 103/BGTVT-KHĐTngày 04/1/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Xem chi tiết tại đây

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)