Việt Nam - Hàn Quốc xây dựng kế hoạch tổng thể ATGT Hà Nội (13/10/2017)

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Sở GTVT Hà Nội cùng Bộ Cơ sở hạ tầng, đất đai và giao thông Hàn Quốc tổ chức cuộc họp Báo cáo giữa kỳ Dự án “Kế hoạch tổng thể ATGT cho Thủ đô Hà Nội”.