Công điện của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về khắc phục hậu quả TNGT tại Quảng Bình (21/10/2016)

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã ký thay Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Công điện số 448/CĐ-UBATGTQG điện Ban ATGT các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị về khắc phục hậu quả vụ TNGT tại Quảng Bình.