Chuyện mặc áo phao khi đi đò: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra tại Tiền Giang (23/02/2017)

Mặc dù từ ngày 1/7/2016, theo quy định của pháp luật sẽ xử phạt đối với những trường hợp không mặc áo phao mỗi khi đi đò; thế nhưng, tại các bến đò trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay, nhiều chủ phương tiện và hành khách vẫn phớt lờ quy định này.