Xử lý hơn 19.200 phương tiện vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình

Thứ hai, 25/09/2017 08:04 GMT+7

Trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xử lý vi phạm đối với 19.267 phương tiện, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 18.160 xe, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 3 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.104 xe.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tháng 08/2017, theo đó về tình hình truyền dữ liệu: Kết quả thống kê tháng 08/2017, bình quân có 77,44% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục ĐBVN.  Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương: Trong tháng 08/2017, cả nước có tổng số 162.932 lần vi phạm tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,124 lần/1.000km. Luỹ kế đến hết tháng 08/2017, cả nước có tổng số 802.969 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,106 lần/1.000km, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2016
Về tình hình xử lý vi phạm: Tháng 8/2017, cả nước đã xử lý 3.416 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 3.387 xe; đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng 14 xe; từ chối cấp phù hiệu là 15 xe.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải. Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT.
Tổng cục ĐBVN cho biết trong 8 tháng đầu năm 2017, qua thống kê có 05 địa phương: Bình Thuận, Điện Biên, Sóc Trăng, Sơn La và Trà Vinh chưa thực hiện xử lý vi phạm hoặc có xử lý nhưng số lượng phương tiện bị xử lý rất ít (dưới 5 trường hợp). Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Sở GTVT thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu truyền về từ thiết bị GSHT.

Tiếp tục tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện không truyền dữ liệu, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ phương tiện không truyền dữ liệu cao. Trường hợp, lỗi vi phạm không truyền dữ liệu là do đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT thì đơn vị vận tải phải có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT để có biện pháp khắc phục ngay, báo cáo về Sở GTVT và phải nêu rõ thời hạn khắc phục.

Đối với những trường hợp vi phạm, Sở GTVT yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo giải trình và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý vi phạm.

Tổng cục ĐBVN  cho biết sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất việc quản lý hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với các Sở GTVT có nhiều vi phạm hoặc không xử lý vi phạm theo quy định.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)