Chi cục QLĐB III.5 thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

Thứ năm, 29/10/2020 07:55 GMT+7

Chi cục QLĐB III.5 làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các công ty quản lý bảo trì đường bộ bảo đảm an toàn giao thông trên mọi tuyến đường.

Chi cục QLĐB III.5 là tổ chức trực thuộc Cục QLĐB III-Tổng cục ĐBVN, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công trình đường bộ và thực thi một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Bên cạnh, được giao quản lý trực tiếp các tuyến Quốc lộ 14 (đường HCM);  Quốc lộ 26; Quốc lộ 19C; Đường TSĐ mới bàn giao còn có các tuyến đường uỷ thác và các tuyến BOT.

Ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.5 cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kất cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thời gian qua, Chi cục đã tổ chức phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các công ty quản lý bảo trì đường bộ trong việc sửa chữa thường xuyên và bảo trì, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao quản lý, đồng thời làm tốt vai trò tham mưu, ban hành các văn bản kiểm tra xử lý các vi phạm và triển khai thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo TTATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kéo giảm tình hình tai nạn và vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý.

Ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.5 
báo cáo tình hình hoạt động của Chi cục.

Xác định công tác đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng là nhiệm vụ trọng tâm, Chi cục phân công nhiệm vụ từng đoạn tuyến cho từng cán bộ Tuần; hàng tuần cán bộ Tuần kiểm phải kiểm tra trên đoạn tuyến được giao để kịp thời xử lý các sự cố hư hỏng, các vi phạm về an toàn hành lang giao thông... để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Để làm tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, khi phát hiện trường hợp vi phạm như đấu nối trái phép, thi công công trình thiết yếu trên đất dành cho đường bộ, đổ đất san lấp mặt bằng trái phép, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trái phép,… lực lượng Công chức thanh tra Chi cục tiến hành xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển biên bản đến chính quyền địa phương để xử lý tiếp theo hoặc Cục quản lý đường bộ III để ban hành quyêt định xử phạt VPHC theo thẩm quyền.

Đối với các công trình thiết yếu như: cáp quang, điện, nước,… xây dựng trong phạm vi đất bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ, nút giao đấu nối vào Quốc lộ: Theo sự chỉ đạo của Cục QLĐB III, Chi cục phối hợp kiểm tra hiện trường, thống nhất vị trí dự kiến lắp đặt. Khi có giấy phép thi công do Cục QLĐB III cấp, Chi cục phối hợp với Chủ sở hữu công trình để giao, nhận bàn giao mặt bằng thi công; trong quá trình thi công, Chi cục cắt cử người thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công các hạng mục công trình thực tế có đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; sau khi công trình hoàn thành, Chi cục yêu cầu Chủ công trình tổ chức kiểm tra hiện trường, nghiệp thu và chấp thuận đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với các vị trí nút giao đầu nối hoặc bàn giao hoàn trả theo nguyên trạng ban đầu đối với các công trình thiết yếu và nộp 1 bộ hồ sơ hoàn công cho Chi cục để phục vụ quản lý, lưu trữ.

Đặc biệt, hàng tháng Chi cục chủ động làm thông báo đến các nhà thầu QLBT lịch kiểm tra hiện trường, kiểm tra công tác nội nghiệp tại các Hạt QLĐB và văn phòng Công ty để nghiệm thu việc thực hiện công tác BDTX hàng tháng của nhà thầu đối với đường được giao quản lý.

Một đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh do đơn vị quản lý.

Mặt khác, khi nhà thầu triển khai thi công, Chi cục cử người thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà thầu về chất lượng hạng mục công việc, kích thước hình học; công tác đảm bảo ATGT khi thi công trên đường bộ đang khai thác; công tác an toan lao động và môi trường. Nếu phát hiện nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chi cục yêu cầu khắc phục và có văn bản báo cáo Cục; trường hợp thi công gây mất ATGT, Thanh tra Chi cục nhắc nhở yêu cầu bổ sung, nếu nhà thầu không phối hợp Thanh tra Chi cục lập biên bản vi phạm hành chính và Trình Cục QLĐB III xử phạt theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức Hội thi " Chi cục kiểu mẫu và an toàn giao thông " đánh giá cao kết quả triển khai tham gia Hội thi của Chi cục thông qua công tác chuẩn bị, lập báo cáo đầy đủ về công tác chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, công tác tuần kiểm, công tác phối hợp kiểm soát tải trọng xe, xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông cũng như triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ, lập dự liệu theo dõi trên tuyến, công tác nội nghiệp được đơn vị thực hiện ngăn nắp, khoa học, áp dụng phần mềm quản lý văn bản đối với công văn đi và đến... Qua mỗi lần tham gia Hội thi, Chi cục đã làm tốt vai trò quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và khẳng định sự thay đổi toàn diện về cảnh quan, môi trường, cơ sở vật chất của đơn vị.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)