Phú Thọ: Đảm bảo an toàn vận tải hành khách, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thứ tư, 13/10/2021 13:05 GMT+7

Thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 8/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn vận tải hành khách, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Sở GTVT căn cứ tình hình thực tế và các quy định tạm thời trong hoạt động vận tải hành khách do Bộ GTVT ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các tỉnh, thành phố có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh đảm bảo theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  Bố trí bộ phận làm đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và UBND các huyện, thành, thị: Giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương; kiểm soát chặt chẽ người trên phương tiện qua các chốt kiểm soát phòng dịch của tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở GTVT và các cơ quan liên quan: Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về vận tải hành khách, về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải, khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ trái quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở và UBND cấp xã thông báo rộng rãi đến người dân để biết và thực hiện các quy định hiện hành về vận tải hành khách; yêu cầu các chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định. Quản lý, giám sát chặt chẽ và triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương.

Nguồn: Báo Phú Thọ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)