Phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 03/02/2023 11:04 GMT+7
Bộ GTVT có Văn bản số 872/BGTVT-THVPB gửi các Vụ, cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ yêu cầu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bộ GTVT yêu cầu Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông vận tải gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo của Chính phủ theo quy định.
 Chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)