Bạc Liêu: Năm ATGT 2023 - Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Thứ tư, 08/02/2023 15:38 GMT+7

Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Mục tiêu của Kế hoạch Năm ATGT 2023: Không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông
trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, các khu đô thị trên địa bàn tỉnh 

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh kéo dài trên 30 phút.  

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tậm. Trong đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa và chống ùn tắc giao thông; Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong công tác đảm bảo TTATGT, thực hiện hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu đảm bảo TTATGT vào các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về GTVT.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ và các tuyến đường thủy nội địa.

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện GTVT; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng trong sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường thủy nội địa; tiếp tục đầu từ, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên huyện và liên tỉnh.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh trong GTVT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành GTVT và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm TTATGT.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế chủ động xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch. Bố trí, huy động các nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để thực hiện tốt Kế hoạch. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và các vướng mắc phát sinh về Ban ATGT tỉnh hàng tháng, quý, năm để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban ATGT tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban ATGT Quốc gia.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bạc Liêu

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)