Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016

Thứ năm, 18/02/2016 13:09 GMT+7
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Văn bản số 411/LĐTBXH-BĐG ngày 04/02/2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016.
Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, kế thừa và phát huy thành tựu công tác bình đẳng giới trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, thăm quan học tập kinh nghiệm các cuộc thi tìm hiểu,  chương trình, chiến dịch truyền thông tại cộng đồng, qua đài truyền hình, đài phát thanh, đài truyền thanh, báo giấy, báo điện tử tại cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới: hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.
 
Các cơ quan trung ương cần tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách, cán bộ pháp chế, thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết xác định được nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.
 
Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị, địa phương cũng như tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11-15/12 (Tháng hành động).
 
Chi tiết xem tại đây.
DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img