Một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (06/01/2020)

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều đã chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020. Có thể nói, Nghị định lần này có một số thay đổi lớn, đặc biệt là bổ sung, mô tả làm rõ hơn các hành vi vi phạm, nâng cao mức phạt đối với các hành vi trực tiếp là nguyên nhân xảy ra các tai nạn giao thông. Nghị định được làm như thế nào, lý do của sự thay đổi và những vấn đề gì thay đổi, bổ sung. Bài viết sau đây sẽ điểm qua để độc giả tham khảo.

Nhận diện về thanh tra chuyên ngành – qua thực tiễn ngành Giao thông vận tải (19/12/2019)

Nhân dịp Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến về Hồ sơ xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội. Trang Thanh tra GTVT sưu tầm một số bài viết có tính chất bình luận khoa học để các độc giả tham khảo

Thanh tra - phương thức kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực hành pháp (04/04/2019)

Vai trò thanh tra - một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước trong hành pháp.

Chia sẻ về một số hoạt động đặc thù của cán bộ làm công tác Thanh tra (22/10/2018)

Với khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng nên đòi hỏi cán bộ làm công tác thanh tra phải dành nhiều thời gian cho công việc. Đối với các vụ việc do thông tin báo chí phản ánh cần phải giải quyết nhanh chóng để kịp thời trả lời thông tin dư luận, đòi hỏi đoàn thanh tra phải làm việc hết sức khẩn trương, không kể ngày đêm, đặc biệt thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Đây là một trong những khó khăn mà cán bộ làm công tác thanh tra phải có giải pháp khắc phục.

Các yếu tố bảo đảm việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật (20/07/2018)

Quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật là văn bản giải quyết khiếu nại đã thỏa mãn các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định pháp luật, do người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành mà trong thời hiệu do pháp luật quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp, không khởi kiện vụ án hành chính tại toà án.

Một số vấn đề về liêm chính trong hoạt động công vụ (20/07/2018)

Ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam với những ảnh hưởng tiêu cực của tệ tham nhũng vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể sau rất nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị thời gian qua.

Những vấn đề đặt ra trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW của Hội nghị TW6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (19/07/2018)

Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được ban hành trong bối cảnh tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp; việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ…

Hoàn thiện quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật (19/07/2018)

Hiện nay, việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có không ít vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng không được tổ chức thực hiện, hoặc không được thi hành kịp thời, đầy đủ khiến công dân bất bình, tiếp tục khiếu nại, làm mất thời gian, công sức của công dân và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa được chú trọng, thiếu sự nhất quán và tiếng nói chung giữa các cơ quan, ban, ngành, từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Bàn về tố cáo nặc danh và xử lý tố cáo nặc danh (05/06/2018)

Tố cáo nặc danh là một hiện tượng tồn tại khách quan nhưng việc xử lý loại tố cáo này luôn là vấn đề gây tranh luận, đặc biệt là mỗi khi thảo luận về các đạo luật liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo.

Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra (10/05/2018)

Kể từ ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt tiền thân của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đến nay ngành thanh tra đã có 73 năm hình thành, phát triển và đã trở thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cũng trong thời gian ấy,nhất là những năm gần đây, chúng ta đã nhiều lần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :