Phú Yên: Kiểm tra các đơn vị vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 29/11/2018 08:02 GMT+7

Để triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về việc bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Thanh tra Sở GTVT đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra các đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông đường bộ; Kiểm tra kích thước thành, thùng hàng của xe ô tô tải trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 đối với 17 đơn vị.

Tổ kiểm tra tiến hành làm việc với đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hóa

Qua kiểm tra 17 đơn vị, Tổ kiểm tra nhắc 04 đơn vị ký lại Bản cam kết theo mẫu mới; yêu cầu 09 đơn vị xây dựng Quy trình kiểm soát tải trọng, quy chế xử lý vi phạm nội bộ trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Đồng thời, Tổ kiểm tra đã lập Biên bản VPHC xử lý 21 phương tiện thuộc 07 đơn vị bốc xếp hàng lên xe vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông.

Qua đó, yêu cầu 17 đơn vị được kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, không xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung đã cam kết trong nội bộ đơn vị và các đối tượng liên quan trong việc bốc xếp hàng hóa./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img