Thanh tra Bộ Giao thông vận tải quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thứ ba, 09/07/2019 16:41 GMT+7

Sáng ngày 08/7/2019, tại trụ sở cơ quan Bộ GTVT, đồng chí Lê Thanh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của đơn vị. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh thanh tra Bộ, lãnh đạo các Phòng thuộc Thanh tra Bộ và toàn thể công chức, thanh tra viên Thanh tra Bộ.

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ đã quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra và triển khai thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ tiếp tục nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và yêu cầu toàn thể công chức, thanh tra viên Thanh tra Bộ nghiêm túc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, giờ giấc lao động, nội quy, quy chế của Bộ giao thông vận tải; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải; các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của pháp luật tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.

Khi tham gia hoạt động Đoàn thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tuyệt đối chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra (ban hành theo quyết định số 1860/QĐ- TTCP ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính phủ); không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ; Chấp hành nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra theo các quy định của pháp luật được nêu trong: Thông tư số 05/2014/TT- TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; Luật Thanh tra; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng.

Toàn thể công chức, thanh tra viên Thanh tra Bộ đã ký bản cam kết “Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, thanh tra viên Thanh tra Bộ GTVT” trên cở sở các nội dung đã được quán triệt để tổ chức thực hiện.

Hải Hà

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img