Chia sẻ về một số hoạt động đặc thù của cán bộ làm công tác Thanh tra

Thứ hai, 22/10/2018 08:45 GMT+7

Với khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng nên đòi hỏi cán bộ làm công tác thanh tra phải dành nhiều thời gian cho công việc. Đối với các vụ việc do thông tin báo chí phản ánh cần phải giải quyết nhanh chóng để kịp thời trả lời thông tin dư luận, đòi hỏi đoàn thanh tra phải làm việc hết sức khẩn trương, không kể ngày đêm, đặc biệt thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Đây là một trong những khó khăn mà cán bộ làm công tác thanh tra phải có giải pháp khắc phục.

Cơ quan thanh tra có chức năng giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ngoài hoạt động thanh tra theo đoàn, giúp thủ trưởng cơ quan đơn vị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ quan thanh tra còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho các đơn vị trực thuộc, theo dõi việc giải quyết đơn thư của đơn vị cấp dưới. 

Với khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng nên đòi hỏi cán bộ làm công tác thanh tra phải dành nhiều thời gian cho công việc. Đối với các vụ việc do thông tin báo chí phản ánh cần phải giải quyết nhanh chóng để kịp thời trả lời thông tin dư luận, đòi hỏi đoàn thanh tra phải làm việc hết sức khẩn trương, không kể ngày đêm, đặc biệt thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Đây là một trong những khó khăn mà cán bộ làm công tác thanh tra phải có giải pháp khắc phục.

Trong quá trình tham gia các đoàn thanh tra đến làm việc với đơn vị để giảm bớt thời gian, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của đơn vị, đoàn thanh tra thường phải tận dụng thời gian nghiên cứu tài liệu ngoài giờ để sớm kết thúc thời gian làm việc tại đơn vị. Với cường độ làm việc liên tục và phải di chuyển nhiều nơi từ đơn vị này đến đơn vị khác nên đòi hỏi phải cán bộ thanh tra phải có sức khỏe tốt để bám sát kế hoạch làm việc của Đoàn. 

Với đặc thù công tác thanh tra đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời, khách quan, toàn diện đây cũng là một trong những áp lực nghề nghiệp mà cán bộ thanh tra phải đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu trước khi kết luận vấn đề, nhất là đối với trường hợp phải xử lý trách nhiệm, xử lý về kinh tế. 

Do đặc thù công tác thanh tra là phải thanh tra tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc khi phát sinh đơn thư ở lĩnh vực nào thì  phải nghiên cứu ở lĩnh vực đó. Vì vậy cán bộ thanh tra phải thường xuyên nghiên cứu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có thể nói công tác thanh tra là công việc đòi hỏi phải thường xuyên thay đổi phương pháp tiếp cận đối với từng vụ việc. Với mỗi một cuộc thanh tra, một vụ việc phát sinh đều có những yếu tố khác nhau, đòi hỏi có sự tác nghiệp khác nhau, buộc người cán bộ thanh tra phải đưa ra các tình huống để xử lý kịp thời. Ngoài việc kiểm tra phát hiện phòng ngừa vi phạm, cán bộ làm công tác thanh tra còn phải tìm ra được những sơ hở trong công tác quản lý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung những quy định mới phục vụ cho công tác quản lý. Điều mà cán bộ làm công tác thanh tra trăn trở trong quá trình thanh tra, kiểm tra là làm sao chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế của đơn vị, giúp cho đơn vị sửa chữa, uốn nắn những sai lầm, lệch lạc. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải có năng lực, trình độ, chuyên môn; có bản lĩnh chính trị vững vàng; biết lắng nghe, đánh giá vấn đề một cách khách quan, toàn diện; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”; “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.                          
                                                                                       

NQ.
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img