Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Thứ năm, 14/06/2018 15:04 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 "Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng".

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT ban hành 13 mẫu biên bản và 28 mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Phối hợp đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài

Cũng theo Thông tư này, ngoài các mẫu biên bản, mẫu quyết định quy định trên, người có thẩm quyền có thể áp dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định khác ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT được áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img