Thông tin văn bản số: 50/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 50/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biên thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng