Thông tin báo chí về việc ban hành Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (29/11/2022)

Thông tin báo chí về việc ban hành Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:
Lượt truy cập: