Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 02 xe thang hành khách"  (08/11/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 02 xe thang hành khách"

Ban QLDA đường HCM mời thầu gói thầu TV5 "Tư vấn Thẩm tra dự toán các gói thầu xây lắp" (08/11/2018)

Ban QLDA đường HCM mời thầu gói thầu TV5 "Tư vấn Thẩm tra dự toán các gói thầu xây lắp"

Ban QLDA đường HCM mời thấu gói thầu TV4 "Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp" (08/11/2018)

Ban QLDA đường HCM mời thấu gói thầu TV4 "Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua hạ tầng bộ đàm kỹ thuật số". (02/11/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua hạ tầng bộ đàm kỹ thuật số".

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (01/11/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu về mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh; mua Trang thiết bị phục vụ sản xuất; mua Trang thiết bị phục vụ sửa chữa.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 về lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch đóng bình. (29/10/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch đóng bình.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:959
Lượt truy cập: 78902358