Gia hạn mở thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân (13/01/2017)

Công ty Quản lý bay miền Bắc đề nghị gia hạn mở thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân.

Đấu giá các tài sản thu hồi từ Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II (10/01/2017)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hải Phòng thông báo tổ chức bán đấu giá các tài sản thu hồi từ Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016 (09/01/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016 (09/01/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016 (09/01/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016 (09/01/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 2 năm 2016

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:483
Lượt truy cập: 60958246