Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương (26/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại Sân bay Đà Nẵng (25/05/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc Dự án Đầu tư thiết bị vận chuyển khách trên sân đỗ tại sân bay Đà Nẵng.

Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Mua foam và bột chữa cháy cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (25/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Mua foam và bột chữa cháy cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua Foam và bột chữa cháy" cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (25/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua Foam và bột chữa cháy" cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới (25/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 01 "Cung cấp 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới" (25/05/2017)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 01 "Cung cấp 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:661
Lượt truy cập: 63300515