Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua dolly tải trọng 7 tấn (30/03/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu "Mua 100 dolly tải trọng 7 tấn".

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua xe cấp nước sạch (30/03/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua 01 xe cấp nước sạch

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua thiết bị cấp khí lạnh 110-115 tấn (30/03/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua 01 thiết bị cấp khí lạnh 110-115 tấn

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay (20/02/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay" (02/01/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua mô hình giả định tại ga đi sân bay và mô hình máy bay giả định thực hành kéo đẩy tàu bay"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống cửa boarding tự động lên tàu bay bao gồm phần mềm kết nối với hệ thống DCS" (26/12/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống cửa boarding tự động lên tàu bay bao gồm phần mềm kết nối với hệ thống DCS"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1001
Lượt truy cập: 101017843