Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài " (05/06/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài " thuộc dự án "Đầu tư 03 xe băng chuyền nối dài (hỗ trợ chất xếp máy bay chất xếp rời)".

Thông báo phát hành E-HSMT và lịch thực hiện đấu thầu Gói thầu TV1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (26/05/2020)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành E-HSMT Gói thầu TV1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

Ban QLDA đuờng Hồ Chí Minh mời nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (08/05/2020)

Bên mời thầu (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) thực hiện phát hành hồ sơ yêu cầu Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Ban QLDA đuờng Hồ Chí Minh mời nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km5+783 - Km34+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (08/05/2020)

Ban QLDA đuờng Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ yêu cầu Gói thầu RP1: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km5+783 - Km34+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời quan tâm Gói thầu 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A (21/04/2020)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long mời quan tâm Gói thầu 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua dolly tải trọng 7 tấn (30/03/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu "Mua 100 dolly tải trọng 7 tấn".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:650
Lượt truy cập: 103344474