Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư xe kéo đẩy máy bay hạng IV năm 2017" (14/09/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư xe kéo đẩy máy bay hạng IV năm 2017" gói thầu số 2 "Kiểm toán dự án hoàn thành".

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ETC1 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (12/09/2018)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ETC1: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TP6: Thay thế, sửa chữa đột xuất một số thiết bị thu phí, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (07/09/2018)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TP6: Thay thế, sửa chữa đột xuất một số thiết bị thu phí, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua hệ thống kế toán quản trị" (07/09/2018)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua hệ thống kế toán quản trị"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (24/08/2018)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa hư hỏng mặt đường nhánh N1, N2, N3, N4 nút giao Vực Vòng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (16/08/2018)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa hư hỏng mặt đường nhánh N1, N2, N3, N4 nút giao Vực Vòng và phạm vi Trạm thu phí nút giao Cao Bồ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1872
Lượt truy cập: 76763843