Mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (16/05/2019)

Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu: B3-58, B3-59, B3-60, B3-61, B3-62.1, B3-62.2 thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (16/05/2019)

Ngày 15/5, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đâu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III" (16/05/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời chào hàng gói thầu "Mua 02 xe đầu kéo máy bay hạng III"

Phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (14/05/2019)

Ngày 14/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (10/05/2019)

Ngày 10/5, Ban Quản lý dự án 7 đã phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1058
Lượt truy cập: 88623666