Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) (18/03/2022)

Ngày 17/3/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 327/QĐ-BGTVT phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống).

Mời thầu gói thầu XL-04 "Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre". (02/03/2022)

Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu XL-04: Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu (Km7+260-Km8+281) (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Mời thầu gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900-Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC). (01/03/2022)

Ban QLDA Mỹ Thuận mời thầu gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến từ Km12+900- Km17+604,98 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Mời thầu gói thầu TV-16 - Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (30/12/2021)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận mời thầu gói thầu TV-16: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình - Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Thông báo mời thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (20/10/2021)

Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Nội dung chi tiết như sau:

Thông báo mời thầu Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho) (20/10/2021)

Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:12700
Lượt truy cập: 140.897.168