Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu LT2 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (27/04/2018)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu LT2: Cung cấp thiết bị lưu trữ dữ liệu thu giá năm 2017 tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn Km0+00-Km65+00). Cụ thể như sau:

Mời nộp Hồ sơ đề xuất gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 2 dự án “Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đưòng sắt các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và Khu đầu mối Hà Nội” (27/04/2018)

Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đâu thầu cho Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 2 dự án “Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đưòng sắt các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và Khu đầu mối Hà Nội” theo hình thức chỉ định thầu.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CS3.3 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (24/04/2018)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CS3.3: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cụ thể như sau:

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu HG1 cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh Hà Giang (18/04/2018)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo về kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu HG1 cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh Hà Giang. Cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TVL1 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (17/04/2018)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TVL1: Tư vấn pháp lý cho VEC đối với khiếu nại của POSCO thuộc hợp đồng gói thầu A2, A3, dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:884
Lượt truy cập: 71884466