Mời thầu Gói thầu CS3.3 thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  (17/11/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo mời thầuGói thầu CS3.3 thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (10/11/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3- Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (10/11/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1- Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (10/11/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2- Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (10/11/2017)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1- Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe thang hành khách với mái che năm 2017 (26/10/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư xe thang hành khách với mái che năm 2017".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1138
Lượt truy cập: 68236626