Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định tài sản trang thiết bị thu hồi từ Dự án cầu Vàm Cống (27/07/2022)

Hội đồng xử lý tài sản thu hồi từ Dự án cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:

Kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu đến đàm phán, ký kết hợp đồng Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công Dự án cầu Rạch Miễu 2 (21/07/2022)

Ban QLDA Mỹ Thuận vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-14: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Cụ thể như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH -03: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (06/06/2022)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giao thông vận tả i phê duyệt như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH -01: Bảo hiểm xây dựng công trình Gói thầu XL -01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre . (06/06/2022)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm xây dựng công trình Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt như sau:

Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) (18/03/2022)

Ngày 17/3/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 327/QĐ-BGTVT phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống).

Mời thầu gói thầu XL-04 "Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre". (02/03/2022)

Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu XL-04: Xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu (Km7+260-Km8+281) (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:700
Lượt truy cập: 148.005.993