Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất  (21/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (21/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh .

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (21/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh.

Cục Đường sắt Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (17/07/2017)

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có Văn bản số 1343/CĐSVN-KHĐT ngày 13/7/2017 thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Mời chào hàng gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu số 6 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017.

Mời chào hàng gói thầu số 5 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017 (14/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo mời chào hàng gói thầu số 5 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:875
Lượt truy cập: 65039020