Thông báo mời thầu gói thầu thi công sửa chữa RampA, IC16 - Nội Bài – Lào Cai (11/03/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo mời thầu gói thầu thi công sửa chữa RampA, IC16 - Nội Bài – Lào Cai.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua hệ thống quản lý nội dung tập trung cho các màn hình TV" (08/03/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua hệ thống quản lý nội dung tập trung cho các màn hình TV"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất" (04/03/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Cải tiến các dịch vụ Công nghệ thông tin trên cơ sở xây dựng quy trình và phần mềm để quản lý" (04/03/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Cải tiến các dịch vụ Công nghệ thông tin trên cơ sở xây dựng quy trình và phần mềm để quản lý"

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa" (04/03/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa"

Ban QLDA Đường sắt thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01/03/2019)

Ban QLDA Đường sắt thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1037
Lượt truy cập: 85413427