Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cư tri thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. (17/07/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6584/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của cư tri thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.