Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực bảo đảm trật tự ATGT  (19/07/2018)

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2023.