Tàu cá Bình Định gãy bánh lái, thả trôi cùng 04 thuyền viên được Hệ thống TTDH trợ giúp thông tin (25/05/2020)

Sáng ngày 24/05/2020, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Quy Nhơn nhận được thông báo tàu BĐ 96006 TS bị gãy bánh lái, phải thả trôi trên biển..