Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 465/BGTVT-TC gửi Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT; các Cục: Đường bộ VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, QLĐT xây dựng; các Ban QLDA: Đường sắt, Đường thủy, Hàng hải, Mỹ Thuận, Thăng Long, Đường HCM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 85; các Trường, Viện, Học Viện; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu "triển khai Thông báo số 829/TB-BTC ngày 16/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải"

Cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 611/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (19/01/2023)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 581/BGTVT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (17/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão  (16/01/2023)

Ngày 13/1/2023, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 429/BGTVT-TTr yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022 (16/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2610
Lượt truy cập: 154.850.346