Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  (26/06/2017)

Ngày 21/6, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông".

Thông tư Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam (14/06/2017)

Ngày 31/5/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Bộ GTVT ban hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số (14/06/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT, ngày 06/6/2017 ban hành hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (13/06/2017)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6196/BGTVT-VT ngày 12/6/2017 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không VN, Y tế GTVT và Sở Giao thông vận tải các tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận số 11) ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

Kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải (13/06/2017)

Ngày 9/6/2017, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6165/BGTVT-CYT gửi Bộ Y tế về việc báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25-31/5/2017).

Ngành GTVT triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (13/06/2017)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6142/BGTVT-CYT ngày 8/6/2017 gửi các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:739
Lượt truy cập: 64215176