Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Kim Phát (19/05/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2022 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Kim Phát.

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 (18/05/2022)

Bộ GTVT vừa có văn bản số 4761/BGTVT-PC ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (13/05/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGTVT ngày 12/05/2022 về Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam (13/05/2022)

Ngày 09/5/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (12/05/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 14/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. (12/05/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 12/5/2022 về việc hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:14189
Lượt truy cập: 140.899.616