Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (21/01/2021)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 152/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án ĐTXD Cảng HKQT Long Thành, giai đoạn 1 (21/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-BGTVT ngày 18/1/2021 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1.

Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (21/01/2021)

Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2510/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13 quy định chi tiết Chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK (20/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN.

Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 2523/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 "Ban hành Quy chế công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Giao thông vận tải"

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số và bảo đảm ATTT mạng Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025 (15/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 "Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2603
Lượt truy cập: 113853334