Hợp nhất Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (30/09/2022)

Bộ GTVT vừa ký Văn bản hợp nhất số 56/VBHN-BGTVT Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải (30/09/2022)

Nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do COVID-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua, ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí; trong đó giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  (29/09/2022)

Ngày 27/9/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV (28/09/2022)

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III (28/09/2022)

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II (28/09/2022)

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1246/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:861
Lượt truy cập: 148.006.566