Thông tư quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt (24/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT (24/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền (24/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.

Ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (12/04/2018)

Bộ GVT vừa ban hành Kế hoạch số 3694/KH-BGTVT "thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020".

Ban hành Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia (06/04/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia.

Phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa (06/04/2018)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 666/QĐ-BGTVT phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:743
Lượt truy cập: 71812954