Ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam (20/05/2019)

Ngày 16/5/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số 954/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới" (20/05/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 937/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các địa phương: Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi (14/05/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 4333/KL-BGTVT ngày 13/5/2019 về "Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các địa phương: Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi".

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (07/05/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 762/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2019 "thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (thay thế Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 và Điều 4 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018)".

Bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải (07/05/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 747/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 "bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải".

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 (07/05/2019)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 769/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2019 về việc Phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1080
Lượt truy cập: 88623949