Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa (18/08/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 25/2017/TT-BGTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ (18/08/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 26/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (18/08/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 4/8/2017 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. (15/08/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải (14/08/2017)

Ngày 10/8/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2365/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (14/08/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2017 "công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải"

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:533
Lượt truy cập: 65679800