Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (17/07/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT (16/07/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-BGTVT Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT

Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp nước thuộc Bộ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp (15/07/2019)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 6483/BGTVT-QLDN ngày 11/7/2019 gửi các Tổng công công ty: Công nghiệp tàu thủy, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động (11/07/2019)

Ngày 5/7/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.

Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô (10/07/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Triển khai Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ (10/07/2019)

Bộ GTVT có Công văn số 6269/BGTVT-KHĐT yêu cầu các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam triển khai Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:888
Lượt truy cập: 91682445