Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP (24/01/2018)

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

Giải thể Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT (23/01/2018)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 145/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2018 về việc giải thể Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT.

Ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (19/01/2018)

Ngày 09/01/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định số 49/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (19/01/2018)

Ngày 09/01/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Quyết định số 48/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (19/01/2018)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 565/BGTVT-VT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp (17/01/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD ngày 15/1/2018 về việc "Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp".

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:738
Lượt truy cập: 69831841