Ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa (01/12/2021)

Ngày29/11/2021, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  (01/12/2021)

Ngày 30/11/2021, Bộ GTVT có Văn bản số 12725/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Y tế GTVT; các Sở GTVT tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (30/11/2021)

Hôm nay 30/11, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (30/11/2021)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa ký Quyết định số 1780/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Ban hành Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không (30/11/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT ngày 22/11/2021 Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không.

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2026 (26/11/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:10551
Lượt truy cập: 130.989.280