Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (21/01/2020)

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (20/01/2020)

Ngày 31/12/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 56/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Công bố mở cảng cạn Hoàng Thành (20/01/2020)

Ngày 15/1/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-BGTVT công bố mở cảng cạn Hoàng Thành. Mục tiêu của cảng cạn là khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (20/01/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (16/01/2020)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 36/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ (16/01/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:579
Lượt truy cập: 98583053