Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (11/01/2017)

Ngày 09/01, Bộ GTVT đã có Công văn số 207/BGTVT-ĐTCT gửi các Vụ, Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Ban QLDA thuộc Bộ về việc triển khai Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của Kiểm soát viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (11/01/2017)

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 4279/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2016 "Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của Kiểm soát viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam".

Ban hành Thông tư Quy định về bảo trì hàng không (11/01/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 Quy định về bảo trì hàng không.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân (09/01/2017)

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz.

Ban hành khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (05/01/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 ban hành khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (05/01/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vừa ký ban hành Quyết định số 4206/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 về Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:677
Lượt truy cập: 60944214