Thông tin văn bản số: 10450/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 10450/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 10/12/2012
Hình thức văn bản Báo cáo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Tổ chức tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013