Thông tin văn bản số: 11217/BGTVT-PC
Số/ Ký hiệu 11217/BGTVT-PC
Ngày ban hành 21/10/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật của nưởc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013