Thông tin văn bản số: 1594/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1594/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các tram dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh