Thông tin văn bản số: 34/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 34/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "“Sơn kẻ tín hiệu trên đường cất hạ cạnh, đường lăn, sân đỗ tàu bay".