Thông tin văn bản số: 61/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 61/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải