Thông tin văn bản số: 02/2004/CT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2004/CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/02/2004
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành giao thông vận tải