Thông tin văn bản số:
Số/ Ký hiệu (Chưa có)
Ngày ban hành 12/08/1971
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Chuyên ngành Đường thủy nội địa