Thông tin văn bản số: 09/2004/CT-GTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 09/2004/CT-GTVT
Ngày ban hành 09/04/2004
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Chỉ thị v/v vận động cán bộ công nhân viên toàn ngành GTVT tích cực hưởng ứng đợt II phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.