Thông tin văn bản số: 32/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 32/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2015, thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 và Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT ngày 24/4/2012