Thông tin văn bản số: 63/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 63/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009, Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011