Thông tin văn bản số: 89/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 89/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009; Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011; Điều 1 và Điều 4 của Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 20/5/2014...