Thông tin văn bản số: 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; áp dụng từ năm tài chính 2016 và thay thế Thông tư số 167/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2011