An Giang: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (21/10/2019)

- Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người và 19 người bị thương. So cùng kỳ năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 15 vụ (giảm 25,4%), giảm 18 người chết (giảm 30,5%), giảm 15 người bị thương (giảm 44,1%).

Tình hình TTATGT ngày 18/10/2019: Toàn quốc xảy ra 27 vụ, làm 26 người chết và 06 người bị thương (21/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 18/10/2019 trên phạm vi toàn quốc, theo đó ngày 18/10 số vụ tai nạn, số người chết tăng, nhưng số người bị thương giảm mạnh so với ngày 17/10/2019.

Tình hình TTATGT ngày 17/10/2019: Toàn quốc xảy ra 23 vụ, làm 15 người chết và 16 người bị thương (18/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 17/10/2019 trên phạm vi toàn quốc, theo đó ngày 17/10 số vụ tai nạn, số người chết bằng, nhưng số người bị thương giảm so với ngày 16/10/2019.

Tình hình TTATGT ngày 16/10/2019: Toàn quốc xảy ra 23 vụ, làm 15 người chết và 20 người bị thương (16/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 16/10/2019 trên phạm vi toàn quốc, theo đó ngày 16/10 số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều giảm mạnh so với ngày 15/10/2019.

Tình hình TTATGT ngày 15/10/2019: Toàn quốc xảy ra 47 vụ, làm 25 người chết và 34 người bị thương (16/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 15/10/2019 trên phạm vi toàn quốc.

03 ngày xảy ra 80 vụ TNGT, làm 64 người chết và 59 người bị thương (15/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc 03 ngày (từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2019), theo đó số vụ tai nạn giao thông giảm, số người chết bằng và số người bị thương tăng so với cùng kỳ của tuần trước (từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2019).

Tình hình TTATGT ngày 11/10/2019: Toàn quốc xảy ra 25 vụ, làm 18 người chết và 19 người bị thương (11/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 11/10/2019 trên phạm vi toàn quốc, theo đó ngày 11/10 số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều giảm mạnh so với ngày 10/10/2019.

Tình hình TTATGT ngày 10/10/2019: Toàn quốc xảy ra 39 vụ, làm 29 người chết và 25 người bị thương (11/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 10/10/2019 trên toàn quốc, với số vụ tai nạn, số người chết tăng so với ngày 09/10/2019, tuy nhiên số người bị thương lại giảm.

Tình hình TTATGT ngày 09/10/2019: Toàn quốc xảy ra 26 vụ, làm 18 người chết và 32 người bị thương (10/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc ngày 09/10/2019, với 26 vụ tai nạn, 18 người chết và 32 người bị thương

Tình hình TTATGT ngày 08/10/2019: Xảy ra 34 vụ, làm 18 người chết và 32 người bị thương (09/10/2019)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 08/10/2019: Xảy ra 34 vụ, làm 18 người chết và 32 người bị thương

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :