Thông tin trợ giúp tìm kiếm một thuyền viên tàu cá mất tích ở vùng biển Vũng Tàu (25/02/2021)

Lúc 09h08 ngày 24/02/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm 01 thuyền viên tàu cá mất tích.

Hỗ trợ thông tin tìm kiếm 01 thuyền viên tàu cá QNA 02340 TS mất tích trên biển (24/02/2021)

Sáng ngày 21/02/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm 01 thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích của tàu cá QNA 02340 TS.

Thuyền viên tàu hàng MV PADIAN 3 bị tai nạn lao động được hỗ trợ kịp thời (18/02/2021)

Trưa ngày 17/02/2021, trên kênh 16 VHF, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Cam Ranh nhận được yêu cầu trợ giúp y tế cho 01 thuyền viên của tàu hàng MV PADIAN 3 bị tai nạn lao động.

Hỗ trợ thông tin cho tàu cá BTH 89272 TS bị chìm, 02 thuyền viên mất tích (18/02/2021)

Lúc 11h38 sáng ngày 17/02/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm 02 thuyền viên còn mất tích của tàu cá BTH 89272 TS bị chìm trên biển.

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu QB 91439 TS bị tai nạn lao động, hôn mê trên biển (23/01/2021)

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam vừa điều động tàu SAR 412 cứu nạn khẩn cấp 01 thuyền viên tàu QB 91439 TS bị tai nạn lao động, hôn mê trên biển.

Trợ giúp thông tin tàu cá QB 98456 TS gãy trục láp, thả trôi trên vùng biển Phú Quý (20/01/2021)

Lúc 02h15 sáng ngày 20/01/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp tàu cá QB 98456 TS bị thả trôi.

Chìm tàu cá, 11 thuyền viên mất tích (18/01/2021)

Lúc 08h ngày 18/01/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh tiếp nhận yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm 12 thuyền viên mất tích của tàu cá BT 93998 TS.

Trợ giúp tàu cá NĐ 92948 TS hỏng máy thả trôi và có 01 thuyền viên bị đau cột sống (18/01/2021)

Sáng ngày 17/01/2021, trên tần số 7903 kHz, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp từ tàu cá NĐ 92948 TS thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi và có 01 thuyền viên bị đau cột sống ngang thắt lưng.

Thông tin trợ giúp tàu cá KH 91324 TS bị phá nước, có nguy cơ chìm trên biển (18/01/2021)

Vào lúc 09h33 ngày 17/01/2021, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang tiếp nhận thông tin trợ giúp khẩn cấp tàu cá KH 91324 TS bị phá nước, có nguy cơ chìm.

Thông tin hỗ trợ 01 thuyền viên tàu cá BĐ 97894 TS bị tai nạn lao động (18/01/2021)

Sáng ngày 17/01/2021, trên tần số 7903 kHz, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp y tế cho 01 thuyền viên của tàu cá BĐ 97894 TS bị tai nạn lao động.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :