Hợp nhất Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt  (24/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT ngày 2/6/2022 Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (23/06/2022)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 6288/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước (23/06/2022)

Ngày 22/6/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tại Vĩnh Xương - Thường Phước.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP và mẫu loại hợp đồng BOT thuộc ngành GTVT (23/06/2022)

Ngày 22/6/2022, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT, ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành Giao thông vận tải.

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào (21/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGTVT ngày 17/6/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (21/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGTVT ngày 20/6/2022 về việc Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ (17/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT ngày 17/06/2022 Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

Hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay (16/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGTVT ngày 16/6/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (16/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGTVT ngày 16/6/2022 về Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (16/06/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGTVT ngày 14/6/2022 về Thông tư Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :