Triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu

Thứ năm, 20/06/2019 16:36 GMT+7

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Vụ thuộc Bộ; các Cục quản lý chuyên ngành; các Ban Quản lý dự án; các Tổng công ty thuộc Bộ; các Trường, Viện thuộc Bộ về việc phổ biến, triển khai Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT nghiên cứu, phổ biến quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý các nội dung sau:

Tuyệt đối không đưa vào Hồ sơ mời thầu các nội dung mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nội dung thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch và tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Tăng cường đăng tải Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các trang thông tin điện của Bộ GTVT, của cơ quan, đơn vị mình.

Không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ Hồ sơ dự thầu Hồ sơ đề xuất (HSDT/HSĐX) do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT/HSĐX; nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSĐX dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp.

Đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Để đảm bảo đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu để lựa chọn gói thầu phù hợp, thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện: Văn bản số 1395/BGTVT-QLXD ngày 06/02/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT- TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực; Văn bản số 2793/BGTVT-CQLXD ngày 27/3/2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp; Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 13/5/2019 về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông.

X.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)