Quảng Nam: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa

Thứ hai, 09/12/2019 12:39 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan rà soát, lập danh mục sắp xếp các bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở hướng dẫn các chủ bến lập thủ tục và đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng bến, trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận và cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định; đồng thời làm cơ sở dữ liệu đưa vào quy hoạch phát triển giao thông, tích hợp trong quy hoạch chung của tỉnh.

UBND thành phố Hội An chủ trì xây dựng quy chế tổ chức quản lý hoạt động các bến thủy phục vụ vận chuyển khách du lịch bằng thuyền thúng trên địa bàn thành phố để làm cơ sở tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa./.

Nguồn: Báo Quảng Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)