Ninh Thuận: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025

Thứ sáu, 17/06/2022 13:34 GMT+7

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên điạ bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực; tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm hằng năm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Nhằm tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ, ngày 14/6/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 2576/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh, nhằm phấn đấu kéo giảm TNGT, giảm tỷ lệ số người thương vong do TNGT mỗi năm từ 5% đến 10%, đồng thời, áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT, chống ùn tắc giao thông, xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ để tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát
đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A

Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, ATGT vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý, đề xuất xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thủy nội địa.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự, ATGT. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; tập huấn kỹ năng sơ cứu TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông...

Để triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai các quy hoạch toàn ngành và quy hoạch chuyên ngành; trong đó nghiên cứu triển khai các giải pháp về ATGT, chống ùn tắc giao thông ngay từ khi tổ chức thực hiện các quy hoạch; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kết nối và khu hậu cần của các cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa trọng điểm, bảo đảm hiệu quả kết nối giữa các phương thức vận tải nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics. Tiếp tục triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê duyệt; tập trung nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, an toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện; tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh vào năm 2022; làm êm thuận lối đi công cộng và từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trước năm 2030. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa và kiểm soát tải trọng xe. Đẩy mạnh thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, nhất là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải, đảm bảo kết nối, sử dụng chung cho các cơ quan chức năng về thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra, giải quyết TNGT.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại đối với thiết bị cân, trạm kiểm tra tải trọng xe; tổ chức hợp lý các tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý phương tiện vận tải đón, trả khách không đúng nơi quy định (bến cóc), hoạt động sai tuyến hành trình quy định (xe dù). Tiếp tục ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự, ATGT đã và đang thực hiện trong thời gian qua để đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

Nguồn: Báo Ninh Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)