Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tập trung xử lý chống lấn chiếm vi phạm hành lang ATGT

Thứ hai, 05/09/2022 15:10 GMT+7

Tích cực vận động, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) bằng nhiều hình thức; chú trọng rà soát những điểm bất cập, điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) để cải tạo, sửa chữa; thường xuyên ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, chống tái lấn chiếm…

 Đó là những giải pháp mà các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) đã và đang tích cực triển khai nhằm giải quyết triệt để vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn.

Lực lượng chức năng giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn xã Đồng Văn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, công tác kiểm tra, giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Yên Lạc thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã triển khai 4 đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, xử lý tháo dỡ hơn 120 lều lán, thu 220 biển quảng cáo; di chuyển 30m3 gỗ, 30 thùng xe ô tô, thiết bị máy cũ.

Ban ATGT huyện đã tổ chức lắp đặt 11 vị trí đèn cảnh báo giao thông tại các xã Văn Tiến, Nguyệt Đức, Hồng Châu, Đại Tự nhằm khắc phục các điểm tiềm ẩn TNGT, góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT với hơn 1.300 hộ dân.

Bên cạnh các địa phương làm tốt về công tác giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang ATGT, tình trạng này vẫn còn tái diễn tại một số xã, thị trấn như thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Tam Hồng.

Nguyên nhân một phần do nhận thức của người dân chưa cao nên đã gây ra những tác động xấu đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến khu dân cư và các tuyến giao thông trên địa bàn. Trong khi đó, ở cấp huyện chưa có lực lượng chuyên trách về công tác quản lý trật tự đô thị nên khó nắm bắt kịp thời, xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT.

Từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong giữ gìn và bảo vệ hành lang ATGT trên địa bàn xã Đồng Văn, 6 tháng đầu năm 2022, chính quyền địa phương đã tổ chức 6 đợt ra quân tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, pano, áp phích lấn chiếm hanh lang ATGT đường bộ; xử phạt 8 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ với tổng diện tích hơn 2.400m2; thu giữ nhiều máy móc, xe ô tô cũ.

Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh buôn bán dọc tuyến Quốc lộ 2C, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã chạy qua địa bàn nâng cao nhận thức, lan tỏa ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATGT, ngăn chặn hiểm họa TNGT trên tuyến.

Anh Đào Xuân Qua, công chức Địa chính - Xây dựng xã Đồng Văn cho biết: “Do nhu cầu mặt bằng kinh doanh lớn, nhiều vi phạm về đất đai, lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn vẫn âm thầm diễn ra.

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng, cán bộ chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát; lập danh sách các trường hợp, mức độ vi phạm trên từng tuyến đường, thông báo đến từng hộ và yêu cầu tự giác khắc phục hậu quả.

Xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, giải tỏa hàng tháng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, chống tái lấn chiếm, tái vi phạm tại các khu vực đã thực hiện cưỡng chế, giải tỏa. Nhờ đó, phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang ATGT đường bộ”.

Ông Dương Quang Dũng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Yên Lạc cho biết: “Từ nay đến cuối năm, phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức từ 3 - 4 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT đối với các trường hợp cố tình vi phạm tại các “điểm nóng”, các khu vực trung tâm huyện, các tuyến giao thông chính trên địa bàn.

Để công tác quản lý hành lang ATGT trên địa bàn đi vào nền nếp, chúng tôi rất mong cấp có thẩm quyền cho thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện để đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay”.

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT phù hợp với mọi đối tượng.

Tăng cường kiểm tra trên các trục, tuyến giao thông chính trên địa bàn để kịp thời phát hiện, khắc phục, những điểm bất cập, điểm có nguy cơ tiềm ẩn TNGT; thường xuyên rà soát, thay thế hệ thống biển báo, gương cầu, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu chỉ huy giao thông, đèn cảnh báo giao thông…

Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với Chi nhánh Điện lực Yên Lạc ngừng cấp điện với các lều, lán, khu vực kinh doanh vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong việc giữ gìn và bảo vệ hành lang ATGT trên địa bàn.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)