Hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 đối với ông Đinh Mạnh Dũng (12/03/2020)

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 354/QĐ-BGTVT hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 đối với ông Đinh Mạnh Dũng.

Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) – Vòng tuyển chọn năm 2020 (19/02/2020)

Ngày 03/02/2020, Đại sứ quán Australia có Thư gửi Bộ GTVT thông tin về chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) – vòng tuyển chọn năm 2020.

Trung tâm CNTT thông báo bán tài sản thanh lý (25/12/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý.

Bộ GTVT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (25/12/2019)

Ngày 24/12/2019, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải và Thông báo số 526/TB-BGTVT ngày 24/12/2019 thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT (29/11/2019)

Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông báo số 493/TB-HĐTTCC ngày 29/11/2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng (08/11/2019)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT "Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng"

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2019 (07/11/2019)

Trung tâm Công nghệ thông tin vừa có Thông báo số 555/TB-TTCNTT thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 và danh sách dự kiến trúng tuyển đối với 04 thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển vừa qua.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2019 (07/11/2019)

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT vừa có Thông báo số 445/HĐTTCC yêu cầu các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT, đồng thời thông báo để thí sinh biết và thực hiện các thủ tục dự thi.

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển và lịch xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2019 (17/10/2019)

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển và lịch xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2019

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :