Mời góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng (20/07/2017)

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Công điện 30:Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ (21/06/2017)

Bộ GTVT vừa có Công điện số 30/CĐ-BGTVT ngày 20/6/2017 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư (14/06/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-BGTVT công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước(NSNN) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum (24/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (18/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 625/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 (12/05/2017)

Ngày 14/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 409/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.
Để đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin thoái vốn Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hồ sơ phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.

Phiếu đánh giá Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016 của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải (20/03/2017)

Ngày 21/01/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 252/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Yêu cầu báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (09/03/2017)

Bộ GTVT vừa có Công điện hỏa tốc số 10/CĐ-BGTVT ngày 8/3/2017 gửi các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, đề xuất kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Một số nội dung về thời gian thu phí rút ngắn đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT (28/02/2017)

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó có nội dung về rút ngắn thời gian thu phí.
Nhằm thông tin tới nhân dân và bạn đọc về thông tin này, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) xin gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí một số nội dung như sau:

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT mở chuyên mục Thu phí điện tử không dừng (22/02/2017)

Để triển khai và ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong thu phí đường bộ góp phần tăng tốc cho sự phát triển chung của lĩnh vực Giao thông vận tải nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, Bộ GTVT đang cho tích cực triển khai dự án về lĩnh vực này.
Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu công nghệ thu phí không dừng, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT mở chuyên mục "Thu phí điện tử không dừng." trên Cổng Thông tin điện tử từ ngày 22/2/2017.
Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trang:
Tìm theo ngày :