Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ATGT

Thứ năm, 10/11/2022 10:25 GMT+7

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) được tỉnh Tiền Giang xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền ATGT tại Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Châu Thành

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh được các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền; những mô hình ATGT được các ngành, đoàn thể duy trì thực hiện. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể là thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT.

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang chia sẻ: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT; xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT trong nhà trường và phát động "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường". Các cơ sở giáo dục, các trường học tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo trật tự ATGT, đưa nội dung thực hiện ATGT vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, trường học và là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm. Các trường đảm bảo 100% giáo viên, học sinh của trường được tuyên truyền thường xuyên các quy định về ATGT; văn hóa giao thông phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về ATTG trong 9 tháng đầu năm 2022 được các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt đầu tuần về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thực hiện các quy định về trật tự ATGT, chấp hành các tín hiệu đèn giao thông. Đa số học sinh đều có ý ‎‎‎‎thức tốt về việc thực hiện ATGT, phụ huynh học sinh luôn quan tâm và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc nhắc nhở, giáo dục ATGT cho con em mình.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn, ùn tắc giao thông... Kết quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 4.251 cuộc tuyên truyền, có 97.297 lượt người tham dự; cấp phát 31.170 tờ rơi, tờ bướm; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, xã phát 6.121 lượt với 235 tin, bài; lắp đặt 67 pa-nô, treo 343 băng-rôn tại các nơi công cộng, các cơ quan và các tuyến đường trung tâm tại khu dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, người lao động (CN, VC, NLĐ) về trật tự ATGT, thực hiện "Năm ATGT 2022" gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với tinh thần "Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông" và tiếp tục nhân rộng mô hình về thực hiện văn hóa giao thông. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong CN, VC, NLĐ khi tham gia giao thông và giảm thiểu TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, với nhiều hình tổ chức thức đa dạng, các cấp Công đoàn trong tỉnh Tiền Giang đã tổ chức được 1.359 cuộc tuyên truyền với hơn 76.100 lượt CN, VC, NLĐ dự. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ kinh phí từ Ban ATGT tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 61/80 cuộc tuyên truyền với 2.440 lượt CN, VC, NLĐ dự.

Mặt khác, đã có 1.329 Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức cho CN, VC, NLĐ đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa giao thông năm 2022. Có 11/11 Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị duy trì tổ chức tốt Câu lạc bộ "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" cấp huyện, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần. Đồng thời, duy trì thường xuyên "Ngày phổ biến, giáo dục pháp luật", trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT.

Từ việc tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền ATGT, nhận thức người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được nâng cao, góp phần từng bước kéo giảm TNGT. Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 325 vụ TNGT, làm chết 233 người, làm bị thương 157 người. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2021, số vụ giảm 24,1% (giảm 103 vụ), số người bị thương giảm 43,9% (giảm 123 người).

Để đạt mục tiêu kéo giảm TNGT trong những tháng còn lại của năm 2022, đối với công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang trao đổi: Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng Ban ATGT các huyện, thành, thị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, từ xã, phường đến khu phố, xóm, ấp; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin xuyên suốt từ tỉnh đến địa phương, hệ thống Đài Truyền hình - Truyền thanh các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn.

Công tác tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng các sản phẩm truyền thông cần được thể hiện qua nhiều hình thức đa dạng, như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, treo băng-rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, sân khóa hóa về chủ đề ATGT... Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tại nơi cư trú, nhất là đối tượng có nguy cơ gây TNGT.

Nguồn: Cổng TTĐT Tiền Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)