Thông tin văn bản số: 24/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 24/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Ghi chú
Thay thế Quyết định số 28/2009/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT