Thông tin văn bản số: 85/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 85/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2015 và thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012