Thông tin văn bản số: 252/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 252/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Hồng Trường  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khác