Thông tin văn bản số: 36/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 36/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT, Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT hết hiệu lực từ ngày 01/10/2015