Thông tin văn bản số: 71/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 71/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải